Fundatia Noastra

FII CTITOR! BISERICA NOASTRĂ, PĂVAZA NOASTRĂ!

Hristos a biruit lumea. Biruința Sa constă în faptul de a-și fi creat propria Sa Biserică. În mijlocul deșertăciunii și sărăciei, a slăbiciunii și suferinței ce străbat istoria omenirii, El a așezat temeliile unei “ființe noi”.Biserica este lucrarea lui Hristos pe pământ; este chipul și lăcașul sfintei Sale Prezențe în lume….El a intrat în lume ca să locuiască împreună cu noi și să lucreze deplin decât o făcuse vreodata înainte, căci “înainte nu era dat duhul, pentru că Iisus nu fusese încă preaslăvit “(In.7:39). Sfântul Duh S-a pogorat o data pentru totdeauna. Aceasta este taina înfricoșătoare și nepătrunsa. El viază și locuiește neîncetat în Biserică…

Prin căutarea și primirea Duhului Sfânt devenim ai lui Dumnezeu în veșnicie. În Biserică se desăvârșește mântuirea noastră; sfințirea și transfigurarea, îndumnezeirea firii omenșeti este înfaptuită.

În Biserică omenirea trece într-un alt plan, începe un nou mod de existentă. O noua viață devine cu putință , o viață autentică, deplină și desăvârșită…
În teologia contemporană rusă, mitropolitul Antonie a afirmat corect: “Existența Bisericii nu poate fi comparată cu nimic de pe pamant, căci pe pamant nu exista unitate…Numai în cer întâlnim așa ceva. Biserica este o existență perfecta, nouă, specială, unică pe pământ, un unicum,ce nu poate fi definit în mod exact de nicio concepție preluată din viața lumii. Biserica este asemănătoare existenței Sfintei Treimi, o asemănare în care mulți devin una.”
Biserica este imaginea vie a veșniciei înlăuntrul timpului. Experiența și viața Bisericii nu sunt întrerupte sau biruite de timp.

Dupa 8 ani de la înființarea parohiei, împreuna cu credincioși, s-au evaluat obiectivele the viitor și condițiile de ordin juridic care trebuiau îndeplinite. A devenit evident faptul ca parohia noastră trebuie să cumpere o biserică a noastră. Drept urmare era necesar să ne constitutim într-o organizație (charity) cu statut și obiectiv recunoscute de statul britanic.

În Duminica Ortodoxiei, 20/03/2016, din încredințarea și cu binecuvântarea Înaltpresfințitului Iosif, parohia noastră a început, în mod oficial strângerea de fonduri pentru achiziționarea primei Biserici Ortodoxe pentru toți românii din regiunea East Mdilands (Nottingham, Leicester, Derby, Lincoln).

Utilizând Contul bancar al fundației, s-a depus aplicatia de înregistrare la Charity Commission. La data de 15 Septembrie 2017, fundatia parohiei purtand numele: „Romanian Orthodox Church for Nottingham & East Midlands (ROCNE)” a fost înregistrată în Registrul Fundațiilor (Register of Charities) sub numărul 1177060.

Anul 2019, este anul în care am resuit sa achizitionam propria biserică. Pentru renovarea bisericii, pe lăngă multă rugăciune, este nevoie de răbdare dar și de cunoștiințe în a opera cu mecanismele financiare folosite în Regatul Unit, cum ar fi de exemplu, operațiuniile de ordin fiscal Gift Aid.

În vederea acestui scop, pentru orice support financiar Gift Aid, contribuind direct la ctitoria bisericii, vă rugăm să accesați formularul Gift Aid – Declarație, însoțit de un ghid explicativ Gift Aid – Instructiuni.

Deasemenea orice sprijin financiar pentru susținerea acestui important project at comunității noastre poate fi depus direct in contul fundației, ideal prin DIRECT DEBIT sau STANDING ORDER. Pentru mai multe informații cum să donați bani în contul fundației utilizând internet banking vă rugăm să accesați următoarea pagină.