TAINA CUNUNIEI

“Am vrea să ne faceţi cununia religioasă la biserica dumneavoastră”, ni se spune adeseori, ca introducere la anunţul minunatului eveniment care are loc în viaţa unor tineri. Într-adevăr, Sfânta Taină a Cununiei este încărcată cu o semnificaţie aparte în viaţa fiecărui om, credincios ori nu. Să lămurim mai întâi terminologia folosită cu privire la momentele importante care conduc la împlinirea dragostei şi întemeierea mediului de mărturisire a ei, ceea ce unii numesc astăzi prozaic, „familia”. “Căsătoria” şi “Cununia”, tratate ca sinonime, reprezintă faptic două realităţi independente. Termenul căsătorie trimite spre înţelegerea “laică” a legăturii oficializate de legislaţia în vigoare, prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii pentru două persoane de sex opus, ca urmare a alegerii şi hotărârii libere a celor doi. Cununia sau “încununarea” este o Sfântă Taină, care se săvârşeşte în biserică şi este prin excelenţă “religioasă” pentru că uneşte spiritual un bărbat şi o femeie care au aceeaşi credinţă şi dorinţa de a-şi manifesta şi desăvârşi dragostea unuia pentru altul, de a se mântui împreună prin împlinirea liberă şi conştientă a poruncilor dumnezeieşti de către cei care se cunună. Aşadar, între cele două există nişte diferenţe de conţinut şi realitate socială şi spirituală care trebuie să ne determine în a nu le mai folosi ca sinonime:

1. Căsătoria este un Contract civil al autorităţilor de resort care stabileşte obligaţiile și drepturile precise ale subiecţilor unul faţă de altul, faţă de eventualii copii şi faţă de societatea civilă; Cununia stabileşte o regulă care este în acelaşi timp îndatorire şi drept: de a se iubi unul pe altul, cu toate consecinţele care derivă din aceasta;
2. Căsătoria are valabilitate pe timpul vieţii; Cununia are valoare veşnică. În faţa lui Dumnezeu bărbatul şi femeia sunt responsabili de păcatele soţului/soţiei sale, întrucât devin una prin însoţirea după norma dumnezeiască;
3. Căsătoria se face prin consimţământul temporar al partenerilor şi confirmarea acestuia de către autoritatea civilă; Cununia se face prin pecetluire definitivă de către Hristos care este în acelaşi timp invitat şi participant la nuntă;
4. Oficiantul căsătoriei este ofiţerul stării civile, săvârşitorul nevăzut al cununiei este Hristos cel veşnic, de unde şi calitatea ei de legătură eternă. Preotul obiectivează ceea ce se petrece nevăzut prin lucrarea lui Hristos;
5. Căsătoria nu este absolut necesară pentru mântuire; Cununia este condiţie şi mijloc de mântuire a celor doi, în strânsă legătură, în fidelitate şi iubire dăruitoare (sintagma vrea să evite înţelegerea în sens posesiv a noţiunii “iubire”).Formula “cununie religioasă” nu este fericită, iar gramatical se încadrează în categoria pleonasmelor, pentru că nu există “cununie laică” sau „cununie civilă”. În ce priveşte “căsătoria religioasă” este o formulă care pierde din frumuseţea şi conţinutul sacru implicat de ideea de “cununie”. Există oameni căsătoriţi dar necununaţi. Mult mai puţini sunt cei cununaţi dar necăsătoriţi, întrucât căsătoria este condiţie a primirii tainei cununiei, impusă prin lege de Alexandru Ioan Cuza şi păstrată ca atare până astăzi.

Intrând în sala de căsătorii, în care aşteaptă ofiţerul stării civile, cuplul care urmeză să fie căsătorit trebuie să consimtă printr-un “Da” la întrebarea acestuia dacă “de bunăvoie şi nesilit de nimeni ia în căsătorie pe X”, în calitate de cetăţean. Ceea ce angajează responsabilitatea mirilor este semnătura pusă în Registrul stării civile. Înainte ca emoţiile să fi trecut, cei doi sunt declaraţi soţ şi soţie şi invitaţi să îşi arate public afecţiunea unul faţă de altul, în ropot de aplauze sau şoaptele şugubeţe ale însoţitorilor. Naşii nu sunt necesari, părinţii pot fi prezenţi dacă nu au alte îndeletniciri, dar nu obligatoriu. Obligatorii sunt martorii, care joacă un rol formal, dar îşi pun semnătura alături de cea a tinerilor căsătoriţi.

În biserică, mireasa este “condusă” spre afântul altar de tatăl acesteia sau, în lipsă, de naş, într-o solemnitate dată de cântarea “Vino din Liban Mireasă!”, ea devenind subiectul admiraţiei tuturor. În spate vine mirele, la braţ cu mama, respectiv naşa, apoi întregul alai. În faţa Sfântului altar este încredinţată mirelui, în prezenţa naşilor care devin garanţi şi veghetori la fericirea celor ce se cunună. În biserică îi aşteaptă Hristos care, de la Cana Galileii, este prezent la fiecare cununie în calitate de invitat şi săvârşitor al misterului transformării celor două destine în unul singur.

Din acest moment începe ceremonia Logodnei, apoi a Cununiei, una dintre cele mai majestuoase şi mai cuprinzătoare ceremonii din Biserica Ortodoxă, în care miri, naşi, părinţi, popor credincios se îngemănează în rugăciunea pentru buna înţelegere, dragoste nesfârşită,bunăstare materială, naştere de copii buni, creştere duhovnicească şi mântuirea tinerilor miri. Ei nu mai sunt trataţi ca simpli cetăţeni, ci “robi ai lui Dumnezeu” adică de o demnitate maximă: ei se “încununează” asemeni împăraţilor şi împărăteselor nu doar simbolic, ci real, pentru că devin împăraţi, unul al inimii celuilalt, sub privirea lui Hristos Pantocrator (din cupola bisericii) Însuşi. S-ar putea spune că cetăţenia lor nu mai este din această lume, ci este cerească pentru că vin să mărturisească un sentiment şi o stare care-i aseamănă cu Dumnezeu, iubirea:
Iubiţilor, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire […] dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi noi datori suntem să ne iubim unul pe altul.” (I Ioan 4, 7-11)

În general, termenul căsătorie/căsnicie are o sferă mai largă şi se referă la „viaţa de familie”, indiferent dacă cei doi au şi cununia făcută.

Animaţi de acelaşi sentiment al iubirii, mirele şi mireasa vor descoperi că prin căsătorie capătă drepturi sociale unul asupra altuia, obligaţii faţă de urmaşii care vor apărea. Având caracter temporar, căsătoria se poate desface prin divorţ, pe motive dintre cele mai diverse, moment în care obligaţiile încetează. Pentru a evita „obligaţiile” societatea contemporană narcisistă propane „concubinajul” legiferat, o formă de eludare a consecinţelor unei legături cu valoare incalculabilă.

Scopul cununiei se află spre polul opus, aşa încât prin invocarea lui Dumnezeu în slujba cununiei tinerilor li se oferă în primul rând binecuvântarea Lui care are ca efect principal transformarea sentimentelor de dragoste în iubire desăvârşită, exclusivă şi responsabilă. Trei sunt scopurile principale pentru care doi oameni se însoţesc prin lucrarea lui Dumnezeu în Biserică:
1. Exclusivitate şi ordine în viaţa conjugală: „Dar din cauza desfrânării, fiecare săşi aibă femeia sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul său. Bărbatul să-i dea femeii iubirea datorată, asemenea şi femeia bărbatului” (I Corinteni 7,1-2). Principiul monogamiei fidele s-a păstrat în tradiţia creştină până la apariţia „culturii” hippy care a degenerat ideea pudorii în viaţa de familie, dând frâu liber fanteziilor sexuale, ceea ce a condus la dezvoltarea fără precedent a industriei pornografice, exploatarea femeii şi traficul de carne vie din lumea modernă.

2. Naşterea de copii şi creşterea lor în spiritul valorilor creştine (Facere 1, 28), ca o consecinţă firească a dragostei responsabile dintre soţi. Potrivit Sf. Ioan Gură de Aur nu acesta este scopul principal al cununiei, pentru că altfel, ar fi de neexplicat cum unii soţi care doresc să aibă copii nu pot avea.

3. Lucrarea comună a soţilor în vederea mântuirii fiecăruia. Numai prin cununie se creează mediul comuniunii dintre doi oameni, care conduce la mântuirea lor şi a copiilor. Orice altă legătură în afara binecuvântării lui Dumnezeu şi care să implice bărbat şi emeie nu este mântuirtoare. În spatele Tainei Cununiei stă, deci, preocuparea fiinţei umane de a-şi împlini vocaţia de fiinţă socială ce caută mântuirea, prin sacrificiu şi dăruire. Omul nu a fost creat să fie un însingurat, ci persoană în comuniune. Celibatul este mântuitor numai dacă este trăit în curăţie sufletească şi trupească sau dacă se îndreaptă spre idealul monahal, unde sociabilitatea persoanei umane ia forma intrării în comunitatea monahală, organizată tot după criteriul familiei, dar cu observarea votului castităţii, al sărăciei şi al ascultării.

În concluzie, prin cununie umanul se proiectează în veşnicie, fără de care căsătoria este un început nedesăvârșit.

Cele mai importante două momente biblice care fac referire la relaţia dintre un bărbat şi o femeie se găsesc la începutul Vechiului Testament şi la începutul Noului Testament, ceea ce ne face să credem că Dumnezeu Însuşi i-a dat o însemnătate foarte mare. La crearea lumii, după fiecare zi a creaţiei, toate erau „bune foarte”. După ce l-a creat pe om însă, Dumnezeu a văzut că „nu este bine, să fie omul singur pe pământ” (Facere 2,18). Lui Adam Dumnezeu îi zideşte femeie din propria lui fiinţă, într-o unitate de origine şi scop căreia Adam îi dă glas: „Iată, acum, os din oasele mele şi trup din trupul meu!” (Facere 2,23). În consecinţă, iubirea bărbatului faţă de femeia lui trebuie să meargă până la identificare fiziologică prin însoţirea în faţa lui Dumnezeu.

Unirea dintre cei doi se vede şi din solidaritatea pe care Adam şi Eva o trăiesc în alungarea din rai, bucuriile şi necazurile fiind de acum elementul comun al cuplului format. În Noul Testament, evenimentul cel mai important şi la care participă Hristos în calitate de invitat împreună cu ucenicii şi cu Maica Sa, este nunta din Cana Galileii. Mica localitate, Cana, a devenit faimoasă datorită nunţii a doi tineri necunoscuţi, la care Iisus Hristos, în calitate de Dumnezeu, a dat o nouă dimensiune legăturii dintre bărbat şi femeie, ridicând-o la rang de Taină şi revalorizând cununia şi familia ce decurge din ea. Este bine ştiut că aici Hristos este rugat de Maica Sa să ajute pe tinerii care rămân fără vin la nuntă, situaţie delicată, care i-ar fi pus într-o postură neplăcută în faţa invitaţilor. Deşi aparent refuză, Hristos preface o cantitate impresionantă de apă („Şase vase în care încăpeau câte două sau trei vedre!” adică aproximativ 120-180 litri) în vin de cea mai bună calitate, salvând astfel ruşinea familiilor organizatoare şi bucuria tinerilor miri.

Sensul prezenţei Sale la Cana va fi dezvăluit mai târziu când se numeşte pe Sine “Mirele”,atunci când vorbeşte despre împărăţia lui Dumnezeu. Considerându-se mire, Iisus nu se confundă cu un bărbat obişnuit, ci se reprezintă ca Mirele Bisericii, modelul absolut pentru legătura dintre bărbat şi femeie, prin căsătorie.

Ioan de Colov consideră că modelul legăturii dintre Hristos şi Biserică este puternic şi trebuie urmat, când recomandă ca iubirea dintre bărbat şi femeie să fiec ca aceea dintre Hristos şi Biserică. „Care bărbat, se întreabă el, s-ar jetfi pentru mireasa lui, sau care mireasă s-ar căsători cu un crucificat?” Observăm aici aceeaşi preocupare pentru a întări realitatea că iubirea dintre bărbat şi femeie trebuie să fie atât de puternică şi jertfelnică încât să accepte imposibilul ca posibil, prin puterea credinţei şi a dragostei.

La Cana Galileii Hristos reface condiţia demnităţii persoanei umane şi prin reintegrarea acesteia în starea de normalitate, spre deosebire de religiile păgâne anterioare în care femeia era fie sclavă, fie membră în posesia bărbatului poligam. Domnul îşi începe minunile prin re-crearea unităţii primordiale prin recentrarea omului, bărbat şi femeie, în fiinţa umană  comună, de aceeaşi valoare pentru fiecare dintre ei. Omul este fiinţă socială şi se regăseşte pe sine în oglindă, nu însingurat, ci în unire armonioasă.

În Biserică au existat dintotdeauna şapte Sfinte Taine, adică slujbe săvârşite în Biserică, prin care se invocă harul dumnezeiesc pentru a sfinţi materia şi a mijloci accesul fiinţei umane la realităţile cereşti, în perspectiva mântuirii. Sfintele Taine sunt, aşadar, mijloace lăsate de Hristos Domnul pentru împărtăşirea oamenilor de binefacerile Sf. Duh. Acestea sunt: Botezul, Mirungerea, Spovedania, Împărtăşirea, Cununia, Hirotonia, Maslul. Ele se săvârşesc în şi de către Biserica pe care a întemeiat-o Hristos prin jertfa de pe Cruce.Prin slujbele sale, Biserica face ca omul să se restaureze, din starea nefirească de păcat în starea de chip al lui Dumnezeu.

De pildă, Botezul, numit şi „a doua naştere”, face posibilă ieşirea omului din moartea păcatului strămoşesc şi intrarea potenţială a neofitului în viaţa veşnică, devenind membru al Bisericii lui Hristos.

Mirungerea, care se administrează imediat după botez, reprezintă starea de tărie în lupta duhovnicească, prin rugăciunea de invocare a Duhului şi ungerea cu Sfântul Mir, simbol al darurilor nenumărate ale Duhului.

Spovedania aduce primenirea sau spălarea consecventă de toate păcatele mărturisite, adevărate atentate la viaţa de comuniune şi promisiunea lepădării de rău, curăţirea inimii şi pregătirea ei pentru primirea lui Hristos.

Împărtăşirea este starea de deplină comuniune cu Hristos si de pregustare a realităţilor dumnezeieşti; este, în acelaşi timp, “merindea” care ne întăreşte pe drumul spre împărăţia de lumină.

Taina Sfântului Maslu aduce, prin rugăciune şi ungere cu untdelemn binecuvântat, însănătoşirea trupească şi sufletească a celor care cred cu tărie.

Un loc aparte îl ocupă Taina Hirotoniei, care se administrează celor special pregătiţi pentru predicarea Evangheliei, care devin ei înşişi administratori ai celorlalte slujbe credincioşilor.

Cununia face şi ea parte dintre Tainele Bisericii şi prin ea se împărtăşeşte prin preot harul Duhului Sfânt unui bărbat şi unei femei, ridicând-o de la nivelul unei legături naturale la cea de reprezentare duhovnicească a legăturii dintre Hristos şi biserică. Elementul esenţial în Taina Cununiei este că prin ea se sălăşluieşte divinul. Sf. Pavel o numeşte „taină mare” atenţionând că nu se desface cu uşurinţă, cu poruncă de la Domnul: „Iar celor ce sunt căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat! […] tot aşa bărbatul să nu-şi lase femeia.” (I Corinteni 7,10-11). Căsătoria nu este o simplă instituţie, ci este taină dumnezeiască şi eveniment, la care fiecare dintre cei doi participă dinamic, cu fiecare atitudine, gest, cuvânt, rugăciune, faptă bună… Ea este o Taină pentru că în ea sunt anticipate nunta Mielului şi unirea plenară dintre Hristos şi Biserică. Căsnicia nu-şi găseşte ultima semnificaţie în satisfacţia trupească, în stabilitatea socială sau în procurarea mijloacelor de a-şi asigura posteritatea, ci în pregătirea lucrurilor viitoare din împărăţia cerurilor, de care cei ce sunt căsătoriţi se vor bucura la nesfârşit.

Pe lângă febra pregătirilor pentru evenimentul mare, părinţii şi naşii au datoria de a se pregăti mai ales sufleteşte. Este recomandat ca, încă de la momentul stabilirii rolurilor, părinţii şi naşii săreevalueze calitatea relaţiilor lor cu Dumnezeu. Prin aceasta se caută o re-aşezare a locului lui Hristos în propria familie, în care tinerii învestesc speranţe şi aşteptări. Familia de naşi este oarecum pusă pe piedestal, este luată ca model şi orice mişcare greşită poate să se transforme întro profundă dezamăgire pentru viitorii fini. În aceeaşi măsură, părinţii trebuie să-şi reamintească, dacă au uitat, că „rugăciunile părinţilor întăresc temeliile caselor copiilor”. Pregătirea îndelungată pentru acest moment, pentru care părinţii au trăit multe emoţii, trebuie să-i stimuleze să devină mai fierbinte rugători, întrucât adaptarea la noul statut, acceptarea unei alte realităţi în viaţă, deprinderea cu greutăţile familiale reprezintă o piatră de încercare atât pentru viitorul mire cât şi pentru mireasă, şi o vor depăşi ajutaţi de rugăciunile părinţilor.

În al doilea rând se cuvine a reevalua relaţiile cu rudele apropiate, prietenii, colegii de serviciu, cununia copiilor putând constitui un prilej bun pentru refacerea unor relaţii de prietenie familială uitate, pentru stingerea unor conflicte. Pilda vieţii este predica şi învăţătura cea mai bună – sau cea mai rea – pentru copii. Părinţii trebuie să se îngrijească de redeşteptarea sufletească a copiilor lor după modelul copilului văduvei din Nain pe care Domnul l-a înviat datorită lacrimilor mamei sale. Nu în ultimul rând, ei trebuie să fie constanţi susţinători, înţelegători şi mai cu seamă calmi, dând dovadă de înţelepciune şi tact în pregătirea detaliilor de nuntă. Fiecare trebuie să aibă în vedere să tempereze orice înflăcărare a celuilalt părinte şi să devină element pacificator. Deciziile se iau în această perioadă de pregătire uşor, repede, pe negândite, dar adeseori eronat. Dacă bărbatul tată nu este la fel de învăţat ca fiul său, el are în schimb mai multă înţelepciune şi experienţă de viaţă, pe care trebuie să le folosească din plin, cu tenacitate şi blândeţe. Mama, deşi trăieşte cel mai intens sentimentul că pierde ceva, se poate implica prin sfaturile bune date în sfera ei de aşteptare, încât contribuţia părinţilor să fie resimţită ca o completare generoasă şi înţeleaptă a elanului tinerilor.

„Contribuţia” financiară ar trebui să fie cel mai puţin importantă la întemeierea familiei, nici naşii nici părinţii netrebuind să caute să iasă din anonimat prin gesturi extravagante, care să pună în umbră importanţa mirilor. Rolul lor este mai însemnat după cununie, prin modul în care se implică la construirea fericirii tinerei familii.

Preotul slujitor acţionează în numele lui Dumnezeu, dar, în esenţă, nu este săvârşitorul unirii decât în formă văzută, simbolică. Adevăratul săvârşitor al tainei este Hristos, Cel care a prefăcut apa în vin şi uneşte cele două destine într-unul singur. Minunea se perpetuează peste veacuri arătând că Taina Cununiei este mult mai mult decât ar fi dacă este considerată doar o tradiţie strămoşească. “Încununarea” este termenul potrivit pentru ceremonia religioasă, pentru că nu este o simplă slujbă săvârşită la un moment dat în istorie; încununarea este un proces dinamic, pe care cei doi îl încep la biserică şi îl trăiesc toată viaţa, încununându-se unul cu virtuţile celuilalt, spre desăvârşire. De aceea ultima rugăciune din slujbă menţionează: “primeşte cununiile lor în împărăţia ta păzindu-i curaţi, fără prihană şi neasupriţi în vecii vecilor”.

Aşadar, în mod văzut, cei doi se unesc pentru toată viaţa, dar din perspectivă teologică ei sunt uniţi pentru veşnicie. Dumnezeu Cel veşnic nu face lucrurile temporar şi repetitiv. Biserica are îngăduinţă, dar nu face din excepţie regulă. Insistăm în a preciza că nu numai Hristos este „responsabil” pentru căsnicie, întrucât El este prezent şi lucrează în acord şi cu participarea omului. Înainte de a se ajunge la cununie, mirii trebuie să-I ceară ajutorul în a-i inspira să ia o decizie bună. Ei trebuie să fie sinceri cu ei înşişi. De pildă, fiecare trebuie să-şi răspundă dacă vrea într-adevăr să se căsătorească şi, dacă da, la ce trebuie să renunţe, ce trebuie să dăruiască şi ce grad de compatibilitate este între el şi celălalt. Aceasta implică evaluarea ţelurilor comune: realizări profesionale, copii, prietenii de familie. Nu este bine să se lase dragostei prea multe lucruri de rezolvat pentru că s-ar putea să eşueze. Ochii nu trebuie închişi atunci când există defecte majore. În acest caz, Sfanta Scriptura recomandă: „Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul? Şi ce învoire este între Hristos şi Veliar sau ce parte are un credincios cu un necredincios?” (II Corinteni 6,14).

Decizia de a întemeia o familie este mai un punct de cotitură în viaţa oricărui tânăr, asemănătoare cu decizia de a construi o casă; important nu este cât durează, ci să fie luate în calcul toate detaliile pentru ca rezultatul să fie durabil, frumos şi sigur. Hotărârea presupune cheltuieli şi renunţări: „Şi cine dintre voi, vrând să zidească un turn nu stă mai întâi şi-şi face socoteala cheltuielii, dacă are cu ce să-l isprăvească? Ca nu cumva, punându-i temelia şi neputând să-l termine, toţi cei care vor vedea să înceapă a-l lua în râs, zicând: Acest om a început să zidească, dar n-a putut isprăvi” (Luca 14, 28).

Căsătoria nu trebuie făcută pentru că „vine vremea”, întrucât este subiect de vocaţie. Nu este o problemă publică, pe care să o „rezolvi” de dragul vecinilor şi nu este absolut necesară decât dacă este asumată cu toată convingerea şi conştiinţa. Căsătorindu-se, mulţi au pierdut mântuirea în loc să o câştige. Biblia acordă importanţă ambelor statute sociale de căsătorit/necăsătorit: „Iar de socoteşte cineva că i se va face vreo necinste pentru fecioria sa, dacă trece de floarea vârstei, şi că trebuie să facă aşa, facă ce voieşte. Nu păcătuieşte; căsătorească-se. Dar cel ce stă neclintit în inima sa şi nu este silit, ci are stăpânire peste voinţa sa şi a hotărât aceasta în inima sa, ca săşi ţină fecioara, bine va face. Aşa că, cel ce îşi mărită fecioara bine face; dar cel ce n-o mărită şi mai bine face.” (I Corinteni 7,36). Succesul căsătoriei nu constă din a cunoaşte partenerul, ci a te cunoaşte pe tine, nu în a aştepta ceva de la el, ci de la tine.

Viaţa de familie nu schimbă personalitatea, ci te ajută să o pui în lucrare, completându-l pe celălalt. De aceea este necesară o pregătire duhovnicească adecvată. Un prim pas pe care trebuie să-l facă cei doi este să aibă câteva întâlniri pregătitoare cu preotul duhovnic, de la care să poată afla cât mai multe dintre aspectele vieţii duhovniceşti care pot apărea în familie, modalitatea în care pot să le abordeze, limitele autorităţii soţilor, ritmicitatea legăturii cu preotul duhovnic şi altele.

Pregătirea duhovnicească presupune păstrarea curăţiei trupeşti şi sufleteşti, astfel încât darul cel mai de preţ pe care mirii şi-l pot oferi să fie fecioria. Este recomandabil ca, în cazul în care relaţia dintre viitorii miri să fi fost „consumată”, abstinenţa de cel puţin câteva luni înainte de cununie să fie un mod de a-i mulţumi lui Dumnezeu pentru că a descoperit fiecăruia persoana iubită şi ocazia ca mirii să se re-descopere după noaptea nunţii atât din punct de vedere spiritual cât şi fizic.

Cu cel puţin două săptămâni înainte de evenimentul fericit, mirii trebuie să se spovedească, preferabil la acelaşi duhovnic, lăsând în urmă trecutul individual şi punând bazele pentru viitorul comun.

Această spovedanie trebuie să fie completă deoarece este singura ocazie ca lucruri care ar putea provoca angoase, sentimente ascunse de vinovăţie faţă de soţ/soţie, să fie eliminate prin iertarea pe care Dumnezeu o dă prin mâna preotului duhovnic. Eliberaţi de un trecut poate împovărător, mirii vor avea deschiderea şi libertatea de a se dărui vieţii de familie cu toată fiinţa, punând un început nou, pe bazele dragostei depline, cu grijă ca erori precedente din neştiinţă sau nebăgare de seamă să nu se mai repete.

CEREMONIA CUNUNIEI

În spaţiul sacru şi în cântările sfinte ale coralei bisericeşti, începe Sf. Taină a Cununiei. Se cântă psalmul 127, din care se desprind binefacerile şi bucuriile vieţii de familie: mirii sunt slăviţi ca cei ce “se tem de Domnul şi umblă în căile Lui”, “femeia este ca o vie roditoare”, “copiii sunt vlăstare tinere de măslin” şi, în final, pacea se aşterne peste familia credincioasă. Psalmul nu are numai o conotaţie istorică şi emoţional pregătitoare, ci şi o viziune eshatologică: „Iată, aşa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul”, care „va vedea bunătăţile Ierusalimului”. Mai departe, cununia cuprinde cinci momente mai importante. După o ectenie prin care se cere ajutorul lui Dumnezeu pentru cuplul care se încununează, au loc trei rugăciuni. În primele două sunt date ca exemplu familii din Sf. Scriptură către care Dumnezeu a revărsat daruri speciale, purtându-le de grijă în perioada dinaintea venirii lui Hristos şi se rostesc formule de binecuvântare a mirilor de faţă pentru viaţa de familie. Cea de-a treia rugăciune este o invocare adresată lui Dumnezeu să coboare şi să unească pe cei doi într-un suflet şi trup, timp în care preotul le uneşte mâinile, care rămân astfel până după citirea Evangheliei.

Al doilea moment important îl reprezintă punerea cununiilor; preotul atinge capetele fiecăruia dintre miri cu cununiile, rostind de trei ori la fiecare formula „Se cunună robul (roaba) lui Dumnezeu X cu roaba (robul) lui Dumnezeu Y”. De trei ori, în numele Sfintei Treimi şi ca o întărire că ei sunt prezenţi în biserică nu accidental, ci deplin conştienţi de ceea ce se petrece în viaţa lor. Formula mai corectă ar fi „se încununează”, arătându-se că nu este vorba doar de punerea unei cununi de metal preţios pe cap într-un sens simbolic, ci de încoronarea unuia cu virtuţile şi calităţile celuilalt, devenind o unitate complementară, în care ceea ce-i lipseşte unuia, primeşte ca dar de la celălalt. Odată „încununaţi”, ei rămân toată viaţa cu cununa de virtuţi care trebuie cultivate, în vreme ce cununiile văzute rămân în biserică. Transformarea sufletească a celor doi miri trebuie să fie profundă şi sinceră, primită cu toată credinţa şi consideraţia, pentru că este reală şi nu o simplă ceremonie tradiţională. Expresia „a-şi pune pirostriile” nu reprezintă decât o reflectare grosieră a unei realităţi pe care cei care au creat formula nu au înţeles-o niciodată în profunzime.

Al treilea moment important este citirea din Noul Testament, respectiv textul din Epistola către Efeseni a Sf. Apostol Pavel, capitolul 5, versetele 20-33 şi textul Evangheliei Sf. Ioan, capitolul 2, versetele 1-11. Textul paulinic face referire la complementaritatea dintre bărbat şi femeie, obligativitatea fiecăruia de a iubi pe celălalt, de a se supune amândoi lui Hristos şi de a se înţelege, jertfind dorinţele egoiste, după modelul lui Hristos care s-a dat pe Sine pentru Mireasa Lui, Biserica. Textul ioaneic istoriseşte nunta din Cana Galileii cu sublinierea faptului că Hristos este prezent la nuntă atât ca invitat cât şi ca săvârşitor al minunii, că rugăciunea mamei este însemnată pentru copii şi că, văzând minunea, toţi trebuie să creadă mai mult, inclusiv cei care participă la cununie (Ioan 2,33). Împărtăşirea din acelaşi pahar, al treilea moment semnificativ al rânduielii Cununiei, precede dansul în jurul mesei pe care se află Evanghelia. Această gustare semnifică deodată faptul că cei doi vor gusta împreună din bunătăţile şi greutăţile pe care viaţa le va pune înainte, dar şi faptul că mirii se împărtăşeau înainte de cununie, când aceasta se făcea în contextul Sfintei Liturghii.

În sfârşit, rugăciunile de binecuvântare finală când se iau cununiile de pe capetele mirilor şi punerea mâinilor pe Sf. Evanghelie şi Sf. Cruce pentru promisiunea finală este poate cel mai emoţionant moment, întrucât acum mirii se angajează la lucrarea sfântă comună şi neîntreruptă în sânul familiei, pe toată durata vieţii. Preotul rosteşte formula: „Iată, fiilor duhovniceşti, prin punerea mâinilor pe Sf. Evanghelie şi Sf. Cruce, aţi săvârşit jurământ înaintea Sf. Altar că veţi păstra legătura dragostei şi a unirii dintre voi până la mormânt curată, dreaptă, neîntreruptă şi cinstită şi că nu vă veţi abate de la îndatoririle voastre nici unul nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor”. Promisiunea este solemnă, publică, liberă şi conştientă. Ea arată şi care sunt cele patru caracteristici ale unei căsnicii reuşite, curată adică în deplină fidelitate, dreaptă respectiv fiecare dintre miri să facă totul după rânduiala lui Hristos în Biserică, neîntreruptă adică fără separaţii şi sincope şi cinstită adică onorată, respectată atât de cei în cauză, cât şi de prieteni şi rudenii.

Este extrem de importantă implicarea intelectuală şi emoţională a mirilor în tot ritualul din biserică, unde trebuie să acorde maximă atenţie la ceea ce se spune şi se petrece cu ei, lăsând grija a ceea ce se petrece în jur celor îndrituiţi să o facă. Mirii sunt eroii şi subiecţii slujbei, ei se prefac într-un singur cuget, cum nu au mai fost şi nu vor mai fi niciodată. Este momentul esenţial în care îl invită pe Dumnezeu să binecuvânteze dragostea lor, iar Dumnezeu este primul care vine la nunta lor, nu numai ca invitat, ci şi ca săvârşitor. Preotul hirotonit are rolul de a face văzut, prin mişcări şi simboluri, ceea ce se petrece nevăzut prin lucrarea lui Dumnezeu. El reprezintă autoritatea bisericească, cel care are calitatea de a celebra solemn şi primi în Biserica lui Hristos pe cei doi după chipul lui Hristos, Mirele Bisericii, în care cei doi vor începe să lucreze la mântuirea proprie şi cea a copiilor cu care Dumnezeu îi dăruieşte. Este martorul şi săvârşitorul indisolubilei legături dintre doi oameni care se iubesc, după formula rugăciunii „Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă” (Matei.19 ,6), preluată din Sf. Scriptură, unde este recomandată de Iisus Hristos Însuşi.

CEREMONIA LOGODNEI

Slujba Logodnei şi a Cununiei se face în naos, adică mijlocul Bisericii, în faţa unei mese pe care se aşează Sf. Evanghelie, crucea, cununiile, verighetele şi un sfeşnic cu lumină. Mireasa este cea care trebuie să intre în biserică la braţul tatălui, sau a naşului, în acordurile solemne ale cântării „Vino din Liban Mireasă!” alaiul este urmat de mire, la braţul mamei sau al naşei, apoi întreg convoiul de nuntaşi, care nu sunt spectatori, ci martori şi împreună rugători cu mirii pentru începutul unei căsnicii frumoase şi rodnice. Mireasa este predată mirelui, care stă în dreapta, cu naşul alături, iar mireasa la stânga lui, cu faţa spre Sf. Altar, alături de naşă. Logodna precede Cununia. Ea nu este o sfântă taină, nici o pseudo-cununie şi nu permite relaţiile conjugale între viitorii soţi. Logodna este o promisiune solemnă pe care cei doi o iau în faţa lui Dumnezeu de a păstra fidelitatea până când împrejurările vor permite săvârşirea cununiei.

Cele trei momente importante ale logodnei sunt: rugăciunea de pregătire a logodnei, în care se mulţumeşte pentru lucrarea lui Dumnezeu de a aduce toate în unire, punerea inelelor, cu rostirea de trei ori a formulei de logodnă şi rugăciunea de mulţumire pentru săvârşirea acesteia, în care sunt cuprinse modele de logodne din Sfânta Scriptură şi învestirea cu autoritate dumnezeiască a unor personaje prin inel: logodirea Rebecăi cu Iacob, învestirea cu autoritate a lui Iosif de către Faraon, identificarea veridicităţii spuselor Tamarei de către judecător prin inel, reprimirea în dragostea tatălui a fiului risipitor şi iertarea lui. Logodna se săvârşea în vechime tinerilor care urmau să se îndepărteze o perioadă de timp şi nu aveau posibilitatea de a se cununa. De exemplu, când băiatul pleca în armată (trei ani), când pleca la război sau cu alte ocazii fortuite. De menţionat este şi faptul că logodna era o modalitate de a angaja comunitatea sătească să vegheze ca tânăra rămasă acasă să poarte cinstea logodnicului ei până la întoarcerea lui.

Astăzi logodna se săvârşeşte înaintea Cununiei, în cadrul unui ceremonial comun, numai în cazuri excepţionale ele fiind despărţite, pentru a se evita situaţii delicate: unii tineri nu înţeleg rostul ei şi amână cununia prea mult, trăind în concubinaj, alţii fac logodna fără acordul părinţilor şi în necunoştinţă de cauză etc.

LUMÂNĂRILE DE CUNUNIE

Lumânarea aprinsă este, în viaţa bisericească, simbolul purităţii sufleteşti, a puterii credinţei, focul iubirii creştine şi nădejdea luminii dumnezeieşti spre care speră cei ce le aprind, însoţindu-le cu rugăciunea personală. Lumânările de cununie sunt aduse în biserică de către domnişorii de onoare, apoi date naşilor, care le ţin aprinse pe parcursul desfăşurării ceremoniei religioase. Mai sunt cunoscute şi ca „făclii”, având simbolul luminii credinţei care trebuie să-i însoţească în viaţă pe miri. Ele se aprind de la lumina din sfeşnic, de către preot, arătând că de la Hristos îşi trage seva viaţa de familie. El a spus despre Sine: „Eu sunt lumina lumii. De va veni cineva după Mine, nu va umbla întru întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8,12). Potrivit acestui text biblic, făcliile îl reprezintă pe Hristos care să călăuzească drumul celor care se însoţesc prin cununie. Ele mai simbolizează şi modelul luminos al naşilor, care-i vor călăuzi pe drumul vieţii, iar una dintre rugăciuni precizează că mirii trebuie să „strălucească precum luminătorii pe cer”, adică să devină model de familie pentru alţii: „Aşa să lumineze lumina voasta înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.” (Matei 5,16). De aceea, la finalul slujbei, mirii ies din biserică purtând făcliile ei înşişi, pentru că devin familie, model al iubirii binecuvântate de Dumnezeu în biserică.

INELELE

Folosirea inelului ca semn al făgăduinţei şi autorităţii are rădăcini precreştine. Înainte de Hristos el reprezenta simbolul autorităţii, al deţinerii adevărului, al măririi sociale de care se bucura cineva în mediul social în care trăia. În creştinism are ca primă simbolistică iubirea fără de sfârşit pe care şi-o dăruiesc cei doi. El simbolizează autoritatea cu care sunt învestiţi, de a stăpâni cu dragoste inima celuilalt şi de a-şi aminti în permanenţă că au o datorie sfântă faţă de familia întemeiată.

Inelele sunt puse pe mâna dreaptă a mirilor de către preotul slujitor, împreună cu naşul, respectiv naşa. La fârşitul slujbei, mirele schimbă inelul miresei pe inelarul mâinii stângi, iar mireasa pe a mirelui, unde vor rămâne definitiv. Schimbarea inelelor semnifică dragostea liber împărtăşită, pe care fiecare o dăruieşte celuilalt.

CUNUNIILE

Făcute, în mod normal, din metal preţios, se aşează pe capetele mirilor pentru a simboliza: demnitatea lor împărătească, încununarea cu virtuţile celuilalt dar şi semnul martiriului, adică al renunţării şi dăruirii. Încununarea în ziua nunţii arată starea de maximă onoare pe care o trăiesc mirii. Ei sunt trataţi ca împăraţii: li se acordă cinste deosebită: li se aşterne covor nou sub picioare, sunt trataţi cu nedisimulată cinste, sunt aşezaţi în centrul mesei celei mai bogate şi sunt fericiţi de către toţi. Acest lucru face ca punerea cununiilor să-i prezinte în acelaşi timp ca împăraţi şi ca slujitori spre mântuire. În rugăciunea finală se rosteşte formula: „Primeşte cununiile lor în împărăţia Ta”, iar ca protectori sunt chemaţi “de Dumnezeu încununaţii, întocmai cu Apostolii, Împăraţii Constantin şi Elena”, precum şi „Sf. Mare mucenic Procopie” care a câştigat cununa muceniciei.

PAHARUL MÂNTUIRII

Fie că este un pahar cu vin, fie cu miere, acesta se oferă mirilor împreună cu o felie de pâine sau cozonac pentru a gusta de trei ori. Obiceiul pare să fie o reminiscenţă din viaţa Bisericii primare când mirii participau mai întâi la slujba Sfintei Liturghii, se împărtăşeau, apoi avea loc ceremonia Cununiei însăşi. Este şi simbolul comuniunii pe care o vor trăi cei doi în viaţă, dar şi al bunătăţilor de care se vor înfrupta în viaţă. Această simbolistică pare să fi luat pondere în anumite regiuni unde vinul a fost înlocuit cu mierea. Fără împărtăşire nu există reală comuniune şi mântuire.

ÎNCONJURAREA MESEI

Mirii şi naşii, conduşi de preot înconjoară masa pe care se află Sf. Evanghelie, după gustarea din „paharul mântuirii”. Cartea Evangheliei, în Biserica Ortodoxă, este simbolul prezenţei reale a lui Hristos, prin învăţătura Sa, în lume. Înconjurarea Evangheliei simbolizează, pe de o parte, bucuria însoţirii care are ca perspectivă naşterea de copii, întrucât se cântă „Isaie dănţuieşte,Fecioara […] a născut Fiu pe Emanuel…” (Isaia 7,14), iar pe de altă parte simbolizează că viaţa familiei nou întemeiate va pivota în jurul lui Hristos. Se mai cântă „Sfinţilor mucenici care bine v-aţi nevoit…” sugerând că nevoinţa din această viaţa aduce cununa răsplăţii veşnice.