FOLOSIREA BISERICII

Hristos a biruit lumea. Biruința Sa constă în faptul de a-și fi creat propria Sa Biserică. În mijlocul deșertăciunii și sărăciei, a slăbiciunii și suferinței ce străbat istoria omenirii, El a așezat temeliile unei “ființe noi”. Biserica este lucrarea lui Hristos pe pământ; este chipul și lăcașul sfintei Sale Prezențe în lume….El a intrat în lume ca să locuiască împreună cu noi și să lucreze deplin decât o făcuse vreodata înainte, căci “înainte nu era dat duhul, pentru că Iisus nu fusese încă preaslăvit “(In.7:39). Sfântul Duh S-a pogorat o data pentru totdeauna. Aceasta este taina înfricoșătoare și nepătrunsa. El viază și locuiește neîncetat în Biserică…Prin căutarea și primirea Duhului Sfânt devenim ai lui Dumnezeu în veșnicie. În Biserică se desăvârșește mântuirea noastră; sfințirea și transfigurarea, îndumnezeirea firii omenșeti este înfaptuită.
În Biserică omenirea trece într-un alt plan, începe un nou mod de existentă. O noua viață devine cu putință , o viață autentică, deplină și desăvârșită…
În teologia contemporană rusă, mitropolitul Antonie a afirmat corect: “Existența Bisericii nu poate fi comparată cu nimic de pe pamant, căci pe pamant nu exista unitate…Numai în cer întâlnim așa ceva. Biserica este o existență perfecta, nouă, specială, unică pe pământ, un unicum,ce nu poate fi definit în mod exact de nicio concepție preluată din viața lumii. Biserica este asemănătoare existenței Sfintei Treimi, o asemănare în care mulți devin una.”
Biserica este imaginea vie a veșniciei înlăuntrul timpului. Experiența și viața Bisericii nu sunt întrerupte sau biruite de timp.
Unul dintre istoricii Bisericii Ruse a dat o definiție foarte reușită a caracterului unic al experienței Bisericii. Biserica nu dă un sistem , ci o cheie; nu un plan al Cetății lui Dumnezeu, ci căile de a pătrunde în ea. Se poate întâmpla ca cineva să rătăcescă drumul din pricină că nu are plan. Dar tot ce va vedea, va vedea fără intermediar , va vedea în chip nemijlocit, va fi pentru el ceva real; în timp ce acela care a studiat planul, riscă să rămână afară și să nu găsească cu adevarat nimic.

Fr. George Florosvki “ Biserica, Scriptura, Traditia- Trupul viu al lui Hristos“ Ed. Platytera, 2005